DE "HONDA DAG IN WAGENINGEN" TOERRIT
Datum: 29 Juni 2014
© Copyrights Freetimeweb
Gereed voor de dag
Inladen van de brommers
Eindelijk bracht de dag aan, waarop   we
naar   de   Honda  dag   gingen.   Al   een
paar   dagen   daarvoor   kreeg    ik     de
kriebels,  om  weer   met   Eric-Jan Waag
en  Kees Verlaat  naar  deze  grote  hap-
pening   te   gaan.   We    zouden    vanaf
Wervershoof vertrekken, dus  daar  zou
ik  dan  naar toe rijden. Echter verkeerd
begrepen, want daar  aangekomen  ver-
telde  Inge  mij,  dat  ze  bij  de  unit  van
Kees stonden.  Ik  als  een coureur naar
Zwaagdijk-Oost naar de unit.
Daar aangekomen zag  ik  de  heren  bij
de   gouden   koets   met  aanhanger  al
staan,   druk   bezig   met   inladen   van
Kees zijn Honda. Mijn  Honda  kwam  er
naast te staan. Wat nog  wel  problemen
opleverde, maar met de  brommers  kop
aan   kont  ging  het  prima.  Vastsjorren
die lading en gaan. De Honda van Eric-
Jan stond in de  auto  vastgesjord.  Na-
we alles ingeladen hadden, vertrokken
om ca 10:15 uur richting Wageningen...
Op weg...
Aankomst...
Eenmaal  een  parkeer-
plek gezocht,  kon  aan
het   uitladen   van   de
brommers     beginnen.
Die  op  de  aanhanger
stonden al  snel op  het
gras. Die  van  Eric-Jan
moest nog  in  de  auto
uitgepakt worden.  Wat
nogal  wat   tijd  in   be-
slag nam.  Daarna   gin-
gen we  het  terrein ver-
kennen...
Tegen 13:30 uur besloten we Honda's te starten en met zijn drieeen aan de toerrit te beginnen. Dit jaar gingen we niet als een grote groep
van start, maar mochten individueel als klein groepje de route. die met roze HVN pijlen gemarkeerd was, volgen. En dat viel niet mee, want
het had af en toe wat geregend en dan waren de pijlen op een nat wegdek moeilijk  leesbaar.  Maar  gaandeweg  werd  het  droger  en  met
Kees als spoorzoeker, Eric-Jan, die mij de achterrijder in de gaten hield (ik filmde met de stuurkamera) reden wij de route.
Na de koffie...
Hele mooie toerrit (ca. 55Km) door de regio gehad  met  route  (deels gefilmd met stuurkamera)  door  Wageningen,  Renkum,  Oosterbeek,
Bennekom, Heteren, Rhenen, Randwijk en wat al meer niet opgenoemd.    Wat   een   natuur   variaties.   Af  en  toe  werden  we   door  een
groepje coureurs op snelle opgevoerde Monkey's en Daxen ingehaald. Ook namen we de gelegenheid te  baat  bij  een  kunstgalerie  met
terras voor een kop koffie te stoppen. Daar hoorde natuurlijk een grote appelpunt  bij.  Het  terras  staat  er  een  beetje  scheef  op,  komt
door de stuurkamera, die een vaste opstelling heeft.
Na de koffie  vertrokken  we  onder
grote belangstelling en waren weer
op route. Op  het  terrein  aangeko-
men waren ze bezig met  brommer-
voetbal. Geinig. In de verte  brulde
nog de rollertestbank. Na  nog  wat
standjes voor onderdelen bezocht
te  hebben,  gingen  we  de   brom-
mers inladen en was  het  ca. 17:00
uur, dat we de  thuisreis  aanvaar-
den. De wedstrijd van Oranje, daar
hebben we de eerste helft  van  op
de radio in de auto gevolgd.
Effe kijken, of ze er nog op staan...
Ingeladen en...
wegwezen
Op weg naar huis
Lelystad
Houtribdijk
Aquaduct
Enkhuizen
Bijna terug...
Alles uitgeladen...
Dat was dat!
Naarmate we steeds dichter bij Zwaagdijk-Oost kwamen  werd
de lucht steeds donkerder  en  dat  we  gingen  uitladen  werd
dat niet beter. Enfin, op een geven  moment  was  alles  uitge-
laden en vertrokken Eric-Jan en Kees met de auto's. Ik moest
nog met de Honda naar huis en inmiddels hing er  boven  Me-
demblik een inktzwarte lucht. Maar ja wat moet je. Snel de  re-
genkleding aan en maar het beste er van hopen. Nu dat heb ik geweten. Een enorme wolkbreuk barstte in  de  nabijheid  van
Medemblik los en ik reed er in. Er stond  zoveel  water  op  de
weg, dat ik aan  het  brommervaren  was.  Maar  een  ding  was
positief, de Honda bleef ondanks die  waterval gewoon  rijden.
Ik ben van mijn leven nog nooit zo nat  geweest. Het  regende
zo hard, dat de  binnenkant  helmglaskap  ook  nat  was.  Thuis
gekomen was ik onder  de regenbroek  nat,  als  ik  liep  spatte
het  water uit  mijn  schoenen  omhoog.  Ik  sopte.  Onder  mijn
jas viel het nogal mee. Alleen de kraag was iets  vochtig.  Snel


de TV aangezet voor nog het laatste kwartier van de wedstrijd. En dat was een beloning. Er werd wederom gewonnen. En toch blijf  ik  er
bij, het was evengoed een hele mooie Honda Dag!  Genoeg materiaal voor een mooie film. Een prachtige toerrit  gehad, weer  kennissen gesproken. Volgend jaar weer!
Klik op foto voor de film...