DE "ZWEEFZADEL" TOERRIT
Datum: 7 Augustus 2015
© Copyrights Freetimeweb
F R E E T I M E W E B
TRANSPORTS - COLLECTION
Voor het eerst deze rit meegereden. Het  verhaal  begint 's
morgens met inladen van de Honda in de Opel Combo. Het
weer was stralend mooi en ik  moest  eerst  naar  Rein  Kui-
pers in Heiloo. Kreeg ik daar bij Middenmeer ineens de ge-
dachte, dat ik de sleutels van  de  Honda  vergeten  was  en
dus even rap terug naar huis moest, om ze te halen.
Gelukkig was ik al vroeg vertrokken,  zodat ik om 08:45  uur
in Heiloo arriveerde, waar Rein  en  Erik-Jan  al  stonden  te
wachten.  Snel  de  Honda   uitgeladen  en  meteen  richting
Santpoort vertrokken. Via Heiloo, Uitgeest binnendoor naar
Beverwijk, waar we op de pont met een grote groep overgezet werden.  Gezamenlijk
reden we door naar Santpoort en kwamen daar om 10:00 uur aan, dus ruim op tijd.
Het was er al bere druk en bar gezellig. Een en al feest  met  stalletjes,  barretjes  en
feestgangers, enz. Er stond ook al een enorme rij  brommers,  waar  we die  van  ons
tussen zetten...
Allemaal  kregen  we  een  nummer,   die  we  bij
weggaan   weer    moesten   inleveren.   En  wat
stonden  er   plaatjes  van   brommers  en   heel
divers. Heel veel merken  waren   er  vertegen-
woordigd  en  daar  omheen  zag het  zwart  van
de   mensen  en  hobbyisten.   Er  stonden   ten-
minste 120   bromfietsen tentoongesteld.....
Om 10:45 kwam het vertreksein voor de ride-out.  Een
onafzienbare  stoet  brommers  trok   door   Santpoort
langs een haag van bewonderaars het plaatsje uit. Dit
was genieten. Van de route onthield ik niet veel.  Daar
langs was een zeer goede begeleiding van  verkeers-
regelaars op snelle brommers. De algemene  snelheid
was 25-30Km/uur, want er reden natuurlijk ook antieke bromfietsen, solexen, snorbrommers, enz. mee rond. Spoedig  kwamen  weer  bij  de
pont. Vol brommers ronkte deze naar de overkant. Ook weer bewonderaars aan boord. De fietsers, die ook mee overgingen.
Foto's Rein Kuipers, Bas IJmuiden, Gerrit van der Heide en Zweefzadel
Richting sluizen ging het. Langs de toenma-
lige Hoogovens (Tata)  en  kanaal.  We  kon-
den gelukkig de  sluizen  ongehinderd  pas-
seren. Aan de andere kant  weer  langs  het
kanaal terug (waar ik vroeger  als  10- jarige
vaak met mijn Opa  terug  van  de  visafslag
liep. Hoe de rit verder ging weet ik qua rou-
te niet meer, maar op een gegeven moment
kwamen we op een parkeerplaats aan en zo
ook de proviandwagen. Wat  was  het  warm.
Lekker onder de boom  in  de  koelte  zitten
eten. Naam van die plek had ik nog  wel  ge-
filmd, maar die film is  weggeraakt.  Jammer!
Na de lunchpauze van ca. een uur, stapten we weer op de brommer en gingen de route terug naar Santpoort via de pont.
Daar weer aangekomen, na  een  rit  van  ca.
30Km lengte, was het nog steeds even druk
en   warm.  Er  was  een  verkiezing,  wie  de
mooiste   brommer   had.  Volgens   mij   een
heel moeilijke keuze, er stond zoveel moois
gestald.

Wij moesten  voor  die  verkiezing  onze  rit-
nummers inleveren,  dan  werden  we  gere-
gistreerd en  kregen  een  herdenkingslintje
mee. Maar om een prijs te winnen, daar  was
het ons niet om te doen. Het was een prach-
tige dag in Santpoort en de tijd kwam eraan,
dat we  weer  op  moesten  stappen.   Intussen  waren
we met  z'n  vieren.  Erik Stuurop  reed  ook  met  ons
mee   terug.   Via    pontje    Buitenhuizen,   Beverwijk,
rijksstraatweg kwamen we bij "Blond Lunch en Diner"
terecht en hebben  daar  nog  even  leuk  opgestoken
met fris, bier en fastfood.....
Na ca. een uur stapten weer op ons stalen  ros  en  reden
richting Heiloo  naar  Rein's  adres  (inmiddels  verhuisd),
de  Honda ging in de Opel Combo en ik vertrok naar huis.
Weer een mooie rit rijker. Ik heb die dag van top tot  teen
genoten. Jammer van de film. Maar de rit  is  voor  herha-
ling vatbaar!!
De Rit op YOUTUBE...