Datum: 1 Mei 2016
© Copyrights Freetimeweb
F R E E T I M E W E B
TRANSPORTS - COLLECTION
DE "BLOEMENDAGEN IN LIMMEN" TOERRIT
s' Ochtends zag ik het al, het  wordt  prachtig  weer.
De Sparta stond  al  klaar  voor  vertrek.  Weer   een
mooie rit,  om  km's  te  maken  in  de  inrij  periode,
want de snelheid is toch niet zo hoog tijdens de  rit.
Verzamelen bij de Knip. Er  zouden  ook  brommer- liefhebbers  uit  Blokker  meerijden,  dus  dat  werd
een behoorlijk gezelschap van zo'n 40 brommers.
Bij de Knip gekomen was het er al druk en werd er
gezellig aan de tafel en  staande  over  onze  hobby

gesproken. Uiteraard trokken de bromfietsen ook al veel bekijks van  de  passanten  en  men-
sen, die daar ook zaten.  Om 11:00 uur werden de motoren gestart en met Harry Duimel  voor-
en ik dacht Erik-Jan Waag als achterrijder reden we zuidwaarts het dorp uit. Ik heb geen route
doorgekregen, dus  zal  dat  summier  houden.  Zoek
nog steeds een soort TomTom, die  de  route  regis-
treert, maar dat zal wel een utopie blijken te zijn.
Via   binnenweggetjes  gingen  we  richting  Alkmaar,
waar zich ter hoogte van Heerhugowaard  een pech-
geval van Arie zijn batavus voorviel. Dus even wach-
ten. Kwamen er langs de weg nog een  aantal  prach-
Foto's Rein Kuipers, Kees Langedijk en Gerrit van de Heide
tige   oldtimer   vrachtwagens   met   luid  getoeter
langs. Een  mooi  gezicht.  Even  later  startten we
weer en reden  langs de  weg  en   kanaal  richting
Alkmaar.   Langs  de  autosloperij,  het   kanaal  via
slingerweggetjes  naar  en  langs  de  snelweg  en
kwamen we in Alkmaar aan.
Daarna  ging de  route  richting  Limmen,  langs  de
snelweg  en dat was ook wel apart  rijden.  Volgens
mij trokken  we een hoop  bekijks  vanuit  de  langs
razende auto's. In Limmen aangekomen was het al
tegen 13:15, dat we daar arriveerden en onderweg
door het dorp al wat mozaieken gezien hadden. Bij

Toen we daar een uurtje gestaan hadden, ging de toerrit van 10 Km van start. Dat liep rondom en in in Limmen en was op straat erg druk. Vaak moesten we stoppen en langzaam rijden tussen de wandelaars en fietsers door in het dorp. Overal zagen we mooie mozaieken. Heel kunstig, wat je van bloemen kunt maken.
Teruggekomen werden de brommers weer in het midden gestald en gingen we eens kijken, wat er te eten, te drinken en verder  te  zien
viel.
Oude legervoertuigen, tractoren, en meer  van  dat
moois. Het einde  naderde  en  spoedig  vertrokken
we  met  Harry  Duimel  voorop  langs   de   snelweg
weer richting Alkmaar,  zelfde  route  terug.  Onder-
weg zwaaiden er al een aantal af  naar  huis  en  uit-
eindelijk  belanden  we  met  4  man  weer  terug  bij
"De Knip", waar wij  nog  even  gezellig  bleven  na-
praten, alvorens weer op te stappen, om naar huis te gaan. Het was weer een  mooie  brommer-
dag geweest. De voor- en achterrijders ook bedankt  voor  de  goede   begeleiding.   Alles  liep
op rolletjes. Deze dag was wederom Toppie!
het feestterrein aangekomen, werden de brommers netjes in het midden gestald en was het  meteen druk  van  de  mensen, die  ze
kwamen bekijken...