Algemene opmerkingen

De uitvoerige tekst van de rijkgeïllustreerde handleiding voor de demontage en montage geldt in wezen voor alle voet- en handgeschakelde motoren. 
Zoverre de montagewerkzaamheden van elkaar afwijken of verschillende gereedschappen worden benodigd, is daarop bij de afzonderlijke punten gewezen. 

De hieronder vermelde motortypes zijn beschreven: 
Motortype Startsysteem Schakeling Versnelling Koelsysteem

266 Pedaalkruk Handschakeling 3 Ventilator
266 Pedaalkruk Voetschakeling 3 Rijwind
276 Kickstarter Voetschakeling 4 Ventilator
278 Kickstarter Voetschakeling 3 Ventilator
278 Kickstarter Voetschakeling 3 Rijwind
278 Pedaalkruk Voetschakeling 3 Rijwind
280 Kickstarter Voetschakeling 4 Ventilator
280 Kickstarter Voetschakeling 4 Rijwind
280 Pedaalkruk Voetschakeling 4 Rijwind
280 Pedaalkruk Voetschakeling 4 Rijwind
284 Kickstarter Voetschakeling 5 Ventilator
284 Kickstarter Voetschakeling 5 Rijwind
284 Kickstarter Voetschakeling 5 Water

Het uit elkaar nemen van de complete motor is alleen noodzakelijk bij defecten in de versnellingsbak, aan de krukasaandrijving, aan het kickstartersysteem (behalve de kickstarterveer) en aan het schakelmechanisme van handgeschakelde motoren. 

Storingen in het schakelmechanisme - trekspie bij voetgeschakelde motoren - en aan de koppeling, aan het aandrijftandwiel van de krukas bij hand en voetgeschakelde motoren, kunnen nog worden verholpen door het afnemen van het deksel van de koppelingskast. Hiertoe is het ook niet nodig om de motor uit het frame te nemen. In alle bovengenoemde gevallen moet de olie in de versnellingsbak worden afgetapt; daartoe wordt de aftapplug uit het ondercarter gedraaid. Het aftappen van olie geschiedt het beste als de motor warm is. 

Schakelpedaal, kickstarterpedaal met trekveer, pedaalkruk, kettingrondsel, ontstekings / lichtdynamo (poolrad en grondplaat), cilinder en zuiger, cilinderkop en ventilatorsysteem kunnen worden gedemonteerd en gemonteerd zonder de motor uit elkaar te nemen. Bij de laatstgenoemde werkzaamheden behoeft de olie in de versnellingsbak niet te worden afgetapt. 

Voor motoren met rijwindkoeling vervallen alle punten, die betrekking hebben op ventilatorkoeling. 

Terug naar Handleiding hoofd pagina