1. Demontage der motoren


a) Schakelpedaal en ventilatorkast afnemen
b) Carterdeksel links en kickstarter demonteren
c) Ontsteking demonteren
d) Deksel voor koppeling en schakelingsafstelklok afnemen
e) Demonteren van schakelas en schakelvork
f) Demontage van koppeling
g) Afnemen van kettingrondsel
h) Cilinder en zuiger afnemen
i) Carter demonteren
j) Demontage van lagers, bussen en koppelingstandwiel
k) Demonteren van trekspie bij handgeschakelde motoren


 


afbeelding.1 Schakelpedaal en ventilatorkast afnemen
Motor in de montageklem SK-A 314 plaatsen en bougie steker lostrekken (afb.1)
afbeelding.2 Zeskantbout (sleutelwijdte 10 mm) geheel uitschroeven, dan schakelpedaal afnemen. Dit geschiedt meestal voordat de motor uit het frame wordt genomen (afb.2). 
Geldt alleen voor voetgeschakelde motoren!
afbeelding.3 Na verwijdering van de 2 cylinderschroeven M5 * 15 ventilatorkap afnemen (afb 3).
afbeelding.4 Op de linker zijde van het carter de 3 cilinderschroeven m6 * 45 verwijderen en ventilatorkast afnemen (afb.4).
afbeelding.5 Carterdeksel links, met kickstarter, demonteren
De 2 zeskantbouten M6 * 45 met een 10-mm sleutel verwijderen. 
Linker carterdeksel met kickstarter, kickstarterveer en afdekplaat afnemen. 
De afdekplaat dient tevens als aanslag van de kickstarter (afb.5). 
Bij rijwindgekoelde motoren in plaats van bovengenoemde zeskantbouten: 2cilinderschroeven M6 * 55 verwijderen.
afbeelding.6 Bij voetgeschakelde motoren met pedaalkrukstatrer kan het tandwiel op de kickstarteras worden weggenomen. 
3 (of 4) cilinderschroeven M6 * 12 verwijderen en ventilatorrad van poolrad afnemen (afb.6).
afbeelding.7 Ontsteking demonteren
Moer van poolrad met dopsleutel verwijderen. Daarbij tegenhouden met vliegwiel sleutel SK-A 297 (afb.7).
afbeelding.8 Inzetten van drukschroef SK-A 263 in het poolrad. Terwijl het met vliegwielsleutel SK-A 297 wordt tegengehouden, het poolrad op de as van de ontstekingsmagneet van de krukas afdrukken. Daarbij letten op de spie, waarmee het poolrad is gefixeerd op de krukas (afb.8).
afbeelding.9 Wanneer de volgende werkzaamheden beperkt blijven tot de koppeling en het voetschakelsysteem, dan kan de grondplaat aan de linkerhelft van het carter blijven. Wordt de motor echter geheel gedemonteerd, dan kan de grondplaat na verwijdering van de 2 cilinderschroeven M4 * 15 en de carterschroef M6 * 98 met kabelklem worden weggenomen. (afb.9).
afbeelding.10 Deksel voor koppling en schakelingafstelklok afnemen
Carterschroef (a) met kabelklem en schroeven ( b ) t/m ( i ) worden uit linker carterhelft weggenomen. 3 schroeven blijven in het carter achter: 2 in de onstekingsmagneetruimte en 1 beneden de starteras (afb.10). 
afbeelding.11 Verwijderen van het aansluitdeksel, waaronder zich de koppelingsnastelling en de schakelafstelling van de voetgeschakelde motoren bevinden. Dit deksel is met 2 schroeven met ovale kop 
M5 * 20 aan het rechter carter bevestigd (afb. 11). 
afbeelding.12 Bij handgeschakelde motoren vervalt de afstelklok voor de schakelafstelling. Verwijderen van de 2 bevestigingsschroeven 
M6 * 15 voor de afstelklok (afb.12).
afbeelding.13 Afnemen van de afstelklok en cilinderschroef M6 * 50 beneden de schakelas verwijderen (afb. 13).
afbeelding.14 Door bewegen van de koppelingshefboom (b) deksel van de koppelingskast afdrukken. In dit deksel bevinden zich: 
Koppelingsas met hefboom 
koppelingstong 
2 Bladveren voor koppelingstong 
Pen met schroefdraad en kogelkop voor het nastellen van de koppelingstong 
geleidepen voor de schakelvork (voetgeschakelde motoren) 
Bij motoren van type 276 en 280 is als derde krukaslager een naaldhuis en het type 284 een kogellager aangebracht. 
De motoren 266 en 278 hebben geen derde krukas lager (afb. 14).
afbeelding.15 Demonteren van schakelas en schakelvork
Uitnemen van de schakelas en schakelvork (afb. 15). 
Geldt alleen voor motoren met voetschakeling.
afbeelding.16 Demontage van de koppeling
Spangereedschap SK-A 235 opstellen met 3 schroeven SK-A 292. De 5 moeren M4 met 7 mm sleutel afnemen. Door linksdraaien van de middelste spanschroef met zeskantkop worden de koppelingsveren geleidelijk ontspannen en kunnen drukplaat, veren en veerhulzen van de koppeling worden verwijderd (afb.16).
afbeelding.17 Borgplaat openbuigen. Vliegwielsleutel SK-A 297 in de koppelingsdrukplaat inzetten. Koppelingsmoer met dopsleutel verwijderen (afb.17).
afbeelding.18 Afnemen van de komplete koppeling met inbegrip van koppelingsnaaf en daarachter aanwezige opvulschijven (afb.18). 
Het koppelingstandwiel blijft achter in het rechter carterhelft, aangezien het van de binnenkant (versnellingsbak zijde) door een borgring wordt vastgehouden. 
Attentie!
Dit geldt niet voor het motortupe 284, waarbij het koppelingstandwiel tezamen met het kogellager naar buiten toe wordt afgetrokken en daarna de trekspie kan worden verwijderd.
afbeelding.19 Afnemen van het kettingrondsel
Borgplaat ombuigen. Zeskantmoer met moersleutel verwijderen. 
Eventueel voor een vastzittend kettingrondsel een trekker met 2 klauwen gebruiken (afb.19).
afbeelding.20 Cilinder en zuiger afnemen
Cilinderkop en cilinder afnemen. na verwijdering van de 4 moeren M7 met 11mm dopsleutel en de daaronder liggende sluitringen, kunnen cilinderkop, cilinderkoppakking,cilinder en cilindervoetpakking worden afgenomen; zuigerveren demonteren (afb. 20).
afbeelding.21 Carteropening afdekken. Borgringen van zuigerpen met spitse tang eruit nemen. Hiervoor geen schroevendraaier gebruiken (afb. 21).
afbeelding.22 Speciale uitperser SK-A 64 aanbrengen en zuigerpen uitdrukken (afb. 22). 

Opgelet!
Naaldlager uit zuigerstang nemen en zorgvuldig bewaren.

afbeelding.23 Carter demonteren
Borgschijf van het tandwiel op de krukas openbuigen. Zeskantmoer met de 19-mm moersleutel verwijderen, tegelijk tegendruk geven met een 11-mm moersleutel op de vlakken aan het krukaseinde. 
Tandwiel van krukas trekken. 
Opgelet!
Onder het tandwiel bevinden zicht twee 5mm kogels (afb. 23).
afbeelding.24 Laat het tandwiel zich niet met de hand aftrekken, dan een trekker met twee klauwen gebruiken, zoals die in de gereedschaphandel verkrijgbaar zijn (afb.24).
afbeelding.25 Verwijderen van de links achtergebleven schroeven, 2 in de ruimte van de ontsteking M6 * 35 (a) en 1 onder de starteras M6 * 65 (b) (afb.25).
afbeelding.26 Op de rechterzijde aan de cilindervoet een schroef M6* 45 verwijderen ( resp. M6 * 50 bij rollermotoren) (afb. 26).
afbeelding.27 Aan de linkerzijde boven de as van de ontstekingsmagneet het spangereedschap SK-A 235 aanbrengen met 2 schroefbouten H 8 (SK-A 246) en 1 steunbout (SK-A 213) (afb. 27).
afbeelding.28 Gangwissel uit de houder nemen en met de rechterzijde naar onderen op 2 houten blokken leggen en door draaien van de drukschroef de beide carterhelften, bij gelijktijdige druk op schakel- en starteras, uit elkaar drukken. Dan de bovenste (linker) carter helft voorzichtig optillen (afb. 28).
afbeelding.29 Voor het uitnemen van de afzonderlijke assen, letten op de afstands en vulschijven, alsmede op de juiste ligging van de tandwielen ten opzichte van elkaar. Daardoor is het mogelijk stel en meetwerk bij de montage van de motor uit te sparen. 
De volgorde waarin de afzonderlijke assen worden weggenomen: 
1. schakel as met schakeltandwielen en trekspie (a). 
2. starteras (b). 
3. Primaire as (c). 
4. krukas (d). 
As (1) aan het onderste tandwiel optillen, opdat de schakelas, kogels en schakeltandwielen bijeen blijven (afb. 29). 
Bij handgeschakelde motoren blijft de trekspie in de schakelvork van het rechtercarter
afbeelding.30 Alle gedemonteerde assen en tandwielen moeten onmiddellijk worden onderzocht en gekontroleerd op hun onberispelijke toestand (afb.30).
afbeelding.31 Demontage van lagers, bussen en koppelingstandwiel
Bij motortype 284 is het mogelijk na afname van de afstandsring 281-05.152, de 19 rollen 5 * 3,5 te verwijderen (afb. 31).
afbeelding.32 Het koppelingstandwiel kan pas worden uitgedrukt, nadat de achter het kogellager in het carter geplaatste borgring met een daartoe passende tang is verwijderd. 
Bij onberispelijke toestand van het koppelingstandwiel en de beide kogellagers is deze demontage niet nodig (afb. 32).
afbeelding.33 Het kogellager in het koppelingstandwiel wordt zo nodig uitgetrokken met een kogellagertrekker, zoals deze in de handel zijn (afb. 33).
afbeelding.34 Voor het verwijder van de kogellagers en bussen moeten de carters verwarmd worden. 
Voor het uittrekken van lagers en bussen kan eveneens de trekker worden gebruikt (afb. 34).
afbeelding.35 Demonteren van trekspie bij handgeschakelde motoren
De trekspie wordt uit het rechter carter verwijderd. Opbuigen van de borgplaat van de kontramoer van de stelschroef (a). Moer losmaken, stelschroef dusdanig veranderen, dat de schakelvork (b) uitzwenkt, totdat de trekspie (c) kan worden uitgenomen (afb. 35).

 

Terug naar Handleiding hoofd pagina