1. Montage der motoren, deel 1


a)Afstellen van trekspie bij handgeschakelde motoren
b) Krukas voor montage in rechter carterhelft gereedmaken
c) Montage van afdichtingsring en tandwiel op koppelingszijde van krukas, alsmede koppelingstandwiel
d) Kickstarteras ter montage klaarmaken
e) Primaire as van versnelingsbak ter montage klaarmaken
f) Uitmeten van tandwielstel der schakelas
g) Inzetten van kickstarteras, primaire as en schakelas
h) Uitmeten van krukas
i) Uitmeten van kickstarter as
j) Uitmeten van schakelas
 


afbeelding.36 Afstellen van de trekspie bij handgeschakelde motoren.
Bij handgeschakelde motoren trekspie met stelschroef zo afstellen, dat het bolle deel in de grote (derde) versnelling precies in het midden van de betreffende schakelasboring staat. 

Voor dit afstellen afstelkaliber SK-A 232 (a) gebruiken, dat in plaats van de schakelas in de lagerbus van het rechter carterhelft komt en met spanschijf SK-A 233 (b) wordt aangetrokken. 

afbeelding.37 Nu het binnenvlak van de trekspie met het schakelpedaal tegen het einde van het afstelkaliber drukken. Pen met schroefdraad (c) zo ver inschroeven , tot winkelaanslag (d) en daardoor ook trekspie spelingvrij zijn. Kontramoer aantrekken en met plaatje borgen. Daarna moer afstelkaliber losmaken en speciaal gereedschap wegnemen (afb 36 en 37).
afbeelding38 Krukas voor montage in rechter carterhelft gereedmaken
Een schijf met geslepen zijde naar krukaswang op de koppelingszijde van de krukas schuiven, alsmede een schijf 0,2-0,8mm dikte (naar gelang van motortype) (afb. 38).
afbeelding39 Zodoende zal, na uitmeten van de krukas (0,1mm axiale speling) en na samenvoeging van de carterhelften incl. papierpakking, het midden tussen beide tapbouten overeenstemmen (zie afb.73). 

Vervolgens een schijf (met geslepen zijde naar krukaswang) op het krukaseinde aan magneetzijde schuiven. 

Inzetten van krukas in rechter carterhelft. Binnenring van kogellager met doorn voorverwarmen (afb.39).

afbeelding.40 Montage van afdichtingsring en tandwiel op koppelingszijde van krukas, alsmede koppelingstandwiel.

Montage van afdichtingsring op krukas: hierbij de speciale montagehuls MV-6-339 gebruiken om beschadiging van de kraag van de afdichtingsring door het krukasschroefdraad te voorkomen. Afdichtings ring met holle doorslag MV-6-347 inslaan (afb. 40).

afbeelding.41 Twee 5mm-kogels met vet in kogelholtes van krukas zetten en tandwiel (primaire overbrenging) opschuiven. Vervolgens met borgschijf en zeskantmoer bevestigen (afb.41). 
Aandraaimoment 5mkp. 

Koppelingstandwiel in lager van rechtercarterhelft plaatsen en aan ander zijde met borgring borgen (zie afb. 32). 
Zodanig voorgemonteerde carterhelften gelijken op afb. 24 en 26. 

afbeelding.42 Kickstarteras ter montage klaarmaken
Afstand van de tegenoverstaande tanden tussen meenemer en kickstartertandwiel kontroleren. Deze moet 0.6 - 0.8mm zijn. Onregelmatigheden door vulringen tussen borgring en meenemer uitbalanceren. Op het korte asstuk bij 4 versnellingsmotoren konstante vulschijf van 1 mm bijleggen, bij 3versnellingesmotoren van 0,5mm (afb.42).
afbeelding.43 Primaire as van versnellingsbak ter montage klaarmaken
Een 1mm vulschijf op langere aseinde schuiven (afb.43).
afbeelding.44 Bij 5-versnellingsmoteren (type 284) tussen tandwielblok en afstandbus een 0,2mm vulschijf aanbrengen. Boringen in afstandbus zijn vanwege smering naar tandwielzijde gericht (afb.44).
afbeelding.45 Uitmeten tandwielstel van de schakelas
Eerste meting van kopvlak van de schakelas op zijdelingse vlak van bovenste tandwiel (afb.45).
Tweede meting van kopvlak van de schakelas op borst van de schakelas (afb.46).
afbeelding.47 Uitbalanceren tussen eerste en tweede versnelling. De tandwielen moeten als volgt worden gemonteerd: 

Na uitmeting van het tandwielstel, naar behoefte vulschijven tussenvoegen. Bij de overige schakeltandwielen wijst de zijdelings aangebrachte pijl in de draairichting resp. naar het eerst grotere schakeltandwiel (afb.47).

afbeelding.48 Vóór het opzetten van ieder schakeltandwiel moeten telkens vier kogels van 7mm zonder vet in de schakelas worden gelegd. 
Zijn de schakeltandwielen juist uitgemeten, dan moet het kopvlak van het bovenste tandwiel met de borst van de schakelas in hetzelfde vlak liggen. De schakeltandwielen zijn juist gemonteerde, wanneer in het bovenaanzicht (als afb.47) het bredere deel van de kogelschalen telkens naar rechts in de richting van de wijzers van de klok wijst (afb.48).
afbeelding.49 Bij motortype 284 de 19 rollen 3.5 * 5 mm rijkelijk met vet in de lagerring van het rechter carter zetten. Afstandring 284-05.152 op de rollen schuiven (afb.49).
afbeelding.50 Inzetten van kickstarteras, primaire as en schakelas
Bij het inzetten van de kickstarteras opletten, dat de remveer om de meenemer aanspanpen wordt gehangen. Primaire as van de versnellingsbak in het koppelingstandwiel zetten (afb.50).
Inzetten van schakelspie tezamen met de trekspie (afb.51).
afbeelding.52 Bij motortype 284 opletten, dat daarbij de 19 loopprollen op hun plaats blijven. Ter vergemakkelijking van de montage in het rollenlager wordt aangeraden, het sterk afgeschuinde geleidestuk (centreerdoorn SK-A 300) te gebruiken (afb.52).
afbeelding.53 Uitmeten van de krukas
De volgende metingen zijn slechts voorbeelden, d.w.z. de aangehaalde cijfers behoeven niet te kloppen met de verkregen meetresultaten. 

Carterpakking opleggen. In het linker carter meten, van pakkingvlak op kogellager = 18,3mm (afb.53).

afbeelding.54 Met meetbrug SK-A 206 wordt de maatgenomen van het scheidingsvlak van het rechterhelft van het carter op de geslepen zijde van de sluitring tegen de krukaswang = 17,7mm. 
Voorbeeld:  18.3mm
-17.7mm
=0.6mm

 

Om de vereiste axiale speling van 0,1mm te verkrijgen, moet 0,5mm met vulschijven worden uitgebalanceerd. 
Vulschijven tot een gezamelijke dikte van 0,5mm om de krukas (aan de magneetzijde) leggen (afb.54).

afbeelding.55 Uitmeten van de kickstarteras
In het linker carterhelft meten van pakkingvlak op de bus = 41,1mm (afb.55).
afbeelding.56 Maat van het scheidingsvlak rechtercarter op de borgring (aanloop van kickstarteras) - 40,2mm. 
Voorbeeld:  41.1mm
-40.2mm
=0.9mm

 

Om de vereiste axiale speling van 0,1mm te verkrijgen, 0,8 mm met schijven aanvullen. De aldus berekende aanvulschijven worden vóór de borgring van de kickstarteras omgelegd (afb.56).

afbeelding.57 Uitmeten van de schakelas
Maat in linkercarter, van het scheidingsvalk op de binnenste loopring van het kogellager van de schakelas = 41.4 mm (afb.57).
afbeelding.58 Maat van scheidingsvlak van het rechtercarter op de borst van de schakelas = 40,8 mm. 
Voorbeeld:  41,1mm
-40,8mm
=0.6mm

 

Bij motoren zonder tachometer aandrijving wordt op het kopvlak van de afstandring gemeten. 
Om de vereiste axiale speling van 0,1mm te verkrijgen, wordt met schijven aan de borst van de schakelas 0,5 mm aangevuld (afb.58).

Verder naar montage deel 2


 

Terug naar Handleiding hoofd pagina