1. Montage der motoren, deel 2


k) Uitmeten van tussenas
l) Uitmeten van axiale speling van trapas
m) Uitmeten van axiale speling van schakelas
n) Krukascarter monteren
o) Montage van schakelas in linker carterlager
p) Montage van afdichtingsringen
q) Kontroleren van zuigerstang
r) Montage van zuiger en cilinder
s) Montage van kettingrondsel
t) Uitmeten van primaire versnellingsas
u) Montage van koppeling
v) Afstellen van koppelingstong en koppeling
 


De volgende aanwijzingen (afb.59 t/m 67) hebben betrekking op pedaalkruk-motortype 266

afbeelding.59 Uitmeten van de tussenas
Opstellen van meetbrug SK-A 206 op scheidingsvlak van rechtercarter en meten op bus voor tussenas = 10mm (afb.59).
afbeelding.60 Meetbrug SK-A 206 op scheidingsvlak van linkercarter opstellen en meten op bus voor tussenas = 30,1mm (afb.60).
afbeelding.61 Schijf van 0,5 mm vóór borgring om tussenas leggen (zie pijl) en nu met schuifmaat vanaf schijf incl. tussentandwiel meten = 39,3mm. 
voorbeeld: 
rechtercarter
linkercarter 

tussenas

axiale speling

10,0mm
+30.1mm
=40,1mm
-39,9mm
=0,8mm
-0,1mm
=0,7mm

 
 
 
 
 

Verschil met vulschijven vóór het tussentandwiel uitbalanceren(afb.61).

afbeelding.62 Uitmeten van axiale speling van trapas
Meetbrug SK-A 206 op scheidingsvlak van rechtercarter opstellen. Meten op aanloopvlak in carter = 2,4mm (afb.62).
afbeelding.63 Meetbrug SK-A 206 op scheidingsvlak van linkercarter opstellen. Meten op bus voor trapas = 41,3mm (afb.63). 
Trapas is daartoe voorzien van een afstandhuls van 20mm (a) op lange asdeel, een schijf van 1,5mm (b) vóór afstandhuls, een afstandhuls van 8 mm (c) op korte asdeel. Met schuifmaat maat nemen incl. korte afstandhuls, startertandwiel, lange afstandhuls en 1,5mm schijf = 41,7mm. 
afbeelding.64
Voorbeeld: 
rechtercarter 
linkercarter

trapas

axiale speling 

2,4mm
+41,3mm
=43,7mm
-41,7mm
=2,0mm
-0,1mm
=1,9mm

 
 
 
 
 

Verschil van 1,9 mm aan korte trapaseinde aanvullen (c) (afb.64). 

afbeelding.65 Uitmeten van axiale speling van de schakelas
Meetbrug SK-A 206 op rechter carterhelft zodanig aanleggen, dat met dieptemaat tot aan aanloopvlak van schakelas kan worden gemeten. Opgenomen maat noteren. Daarbij ook rekening houden met dikte van meetbrug = 15.8mm (afb.65)
afbeelding.66 Meetbrug op vlak van linker carterhelft aanleggen. Meten tot binnenring van kogellager (aanloopvlak van schakelas). Verkregen maat van 41.5mm optellen bij de bovengenoemde meetuitkomst (afb.66). 
voorbeeld: 
rechtercarter 
linkercarter

schakelas

axiale speling 

15,8mm
+41,5mm
=57,3mm
-56.7mm
=0,6mm
-0,1mm
=0,5mm
afbeelding.67 Het verschil uitbalanceren bij motoren van zwenkvorkmachines door vulschijven tussen kogellager en tacho-aandrijving en bij motoren uit televorkmachines tussen kogellager en afstandring, aangezien hier de tachoaandrijving van de voorwielnaaf komt (afb.67).
afbeelding.68 Uitmeten van de schakeltandwielen geschiedt op dezelfde manier als beschreven bij afb.45 
Krukascarter monteren
2 pasbussen inzetten. Carterpakking opleggen; het beste is, deze nog met vloeibare pakking (zoals Terroson, Atmosit) te bestrijken. Assen en lagers oliën. Carterhelften samenvoegen (afb.68).
afbeelding.69 Linker en rchter carter aaneenschroeven. Van links 2 schroeven (a) M6 * 35 in de ruimte van de ontstekingsmagneet, 1 schroef (b) M6 * 65 onder de kickstarteras (afb.69)
afbeelding.70 1 schroef M6 * 45 (resp. M6 * 50 bij rollermotoren) op rechterzijde aan cilindervoet vasttrekken (afb.70).
afbeelding.71 Montage van schakelas in linker carterlager.
Ring van eigen fabrikaat met volgende afmetingen: 
hoogte 
buitenmaat
binnenmaat
6 mm
Ø 36 mm
Ø 32 mm 

 

op de schakelas schuiven tot hij tegen het carter aanligt. Kettingrondsel opzetten en moer voor kettingrondsel aantrekken, zodat schakelas naar boven en dus geheel met borst aan de binnenste loopring van kogellager aansluit. 
Moer, kettingrondsel en ring weer afnemen (afb.71).Bij de motortypes 266 en 278 kan het kettingrondsel ten opzichte van ingebouwde stand 180° worden gedraaid en dan worden opgeschoven. Daardoor vervalt het gebruik van een tussenring.

afbeelding.72 Montage afdichtingsringen
Motor in montageklem SK-A 314 plaatsen en samen in de bankschroef spannen. 
Montage van afdichtingsringen aan linker carterzijde. Inzetten van afdichtinsring voor krukas met holle doorslag MV-6-961. Inzetten van afdichtingsring voor de schakelas met opzethuls SK-A 217 en in slaan met holle doorslag MV-6-734. Bij de motoren 266 (hand en voetgeschakeld) wordt de opzethuls MV-6-690 samen met de holle doorslag MV-6-691 gebruikt. 
Inzetten van afdichtingsring voor kickstyarteras met holle doorslag MV-6-734. Daarbij opletten, dat de bolle zijde van de afdichtingsring naar het carter is gekeerd (afb.72).
afbeelding.73 Kontroleren van zuigerstang Meetdoorn SK-A 304 in het oog van zuigerstang invoeren. Dan krukas draaien tot meetdoorn op het pakkingvlak van carter aanligt. 
Luchtspleet tussen meetdoorn en pakkingvlak moet aan beide zijden gelijk zijn. Deze kontrole op omslag herhalen (afb.73).
afbeelding.74 De maataangifte heeft betrekking op de aanwijzing bij afb. 38. 

Eventuele afwijkingen van de zuigerstang kunnen door narichten met het richtijzer MV-6-115 worden gekorrigeerd (afb.74).

afbeelding.75 Montage van zuiger en cilinder Opzetten van zuiger. Het woord "auslaß" moet naar de uitlaat zijn gekeerd. Zuigerpen met speciale invoerdoorn SK-A 163 invoeren en bij afgedekte carterruimte borgringen inzetten. Opleggen van cilindervoetpakking zonder vloeibare pakking (afb.75).
afbeelding.76 Zuigerveer opzetten en zuiger met zelfgemaakte vork ondersteunen (afb.76).
afbeelding.77 Cilinder monteren (zuiger met gevoel in cilinder inbrengen om veerbreuk te voorkomen). 
Opgelet!
Fixeerstift in zuigergroef moet binnen de las van de zuigerveer zijn. Cilinderkoppakking en cilinderkop opzetten. 4 sluitringen opleggen en 4 moeren M7 met 11mm dopsleutel kruisgewijs aantrekken. Aandraaimoment 1,5 mkp (afb.77).
afbeelding.78 Montage van kettingrondsel Kettingrondsel opzetten en met borgplaat en zeskantmoer bevestigen. Voor tegenhouden kettingsleutel gebruiken. Aandraaimoment 5 mkp. Borgplaat van kettingmoer ombuigen (afb.78).
afbeelding.79 Uitmeten van primaire versnellingsas Koppelingsnaaf, dekschijf en koppelingsmoer opzetten. Met houtje of ander hulpmiddel dekschijf in bovenste stand brengen en met dieptemaat door markeringsboring op koppelingstandwiel meten. Maat b.v. = 22.5 mm (afb.79). 
afbeelding.80 Hulpmiddel onder dekschijf wegnemen en primaire versnellingsas tot aanslag naar beneden drukken. Meting op dezelfde plaats herhalen. Gevonden waarde b.v. =21.8 mm 
Voorbeeld:  22,5mm
-21,8mm
=0.7mm

 

De aangegeven meetuitkomsten zijn slechts voorbeelden (afb.80).

afbeelding.81 Om de vereiste axiale speling van 0,1mm te verkrijgen, moeten vulschijven tot een gezamelijke dikte van 0,8mm tussen kogellager en koppelingstandwiel worden toegevoegd (afb.81).
afbeelding.82 Montage van de koppeling
Nu kunnen koppelingsschijf, voering, alsmede platen en koppelingsdekschijf worden gemonteerd. Om de boringen voor de veerhulzen op elkaar af te stemmen, is de koppelingsnaaf van een merkstreep en alle andere, binnenin vertande schijven van een markeringsboring voorzien. Onder de op de dekschijf aangebrachte markeringsboring is bovendien nog een pijl aangebracht, die met een streep op de koppelingsnaaf moet korresponderen. Voorts erop letten, dat de bolle zijde van de bovenste koppelingsplaat naar de versnelling wijst. Na het opzetten van dekschijf de moer opschroeven en bij gelijktijdig tegenhouden met vliegwielsleutel SK-A 297 vastzetten. Aandraaimoment 3,5 mkp. Vervolgens moer met borgplaat borgen (afb.82).
afbeelding.83 Nu veerhulzen met koppelingsveren inleggen, speciale spangereedschap SK-A 235 met 3 schroeven SK-A 292 opstellen en drukschijf met de bolle zijde naar buiten tussen spanschroef en speciale gereedschap en koppelingsveren schuiven. Na het samendrukken van de koppelingsveren de 5 moeren M4 opzetten en gelijkmatig aantrekken. Spangereedschap afnemen en drukpen met bijbehorende sluitringen in drukplaat inzetten (afb.83)
afbeelding.84 Afstellen koppelingstong en koppeling Afstelling van koppelingstong op drukkop is een vereiste voor een maximum van nastelmogelijkheden in beide richtingen. Daartoe drukkop met krijt inwrijven, deksel van koppelingskast opzetten koppelingshefboom bewegen. Deksel weer afnemen en kontroleren of drukkop ongeveer in het midden van de koppelingstong aanligt. Ingeval van afwijkingen bijregelen met stelschroef voor drukplaat aan deksel van koppelingskast. Vervolgens speling van koppelingshefboom aan koppelingskast kontroleren. Gemeten vanuit zijn ruststand moet de hefboom aan de ophangklauw van de bowdenkabel van de koppeling met de hand ongeveer 2 - 3mm kunnen worden bewogen. 
Te veel of te weinig speling door opvullen of wegnemen van vulschijven onder drukkop verhelpen(afb.84).

Terug naar montage deel 1

Verder naar montage deel 3


 

Terug naar Handleiding hoofd pagina